29.1.10

Revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi adına yapılandırmalar

Katılım gerçekleştirdiğim revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi için biraz forumu güncellemiş gibi görünmenin en iyisi olacağını düşünüyorum ve revizyon matbaa adına birşeyler yapıyorum. Bildiğimiz gibi zaten organize matbaacılık sektörü liderlerinden birisi olan ve brnckvvtmllttrhaberi için birşeyler yapan sektör liderlerinden birisi konumdadır. Bu yüzden de güncelleme yapalım.